Ekotronika, ul. Wyszyńskiego 20, 10-455 Olsztyn

Dlaczego warto nas wybrać?

Infrastruktura informatyczna jest wrażliwym i skomplikowanym elementem każdej firmy. Wymaga stałej i profesjonalnej opieki dlatego przekazanie jej specjalistom pomaga skupić się na podstawowej działalności firmy oraz niweluje problem nadzoru nad infrastrukturą IT, tak więc wpływa na zwiększenie efektywności Państwa pracy.

Zajmiemy się naprawami sprzętu, usuwaniem usterek programowych, diagnostyką i utrzymaniem bezpieczeństwa w sieci. Zapewniamy stałą, wiarygodną i kompleksową obsługę, a dzięki doświadczeniu w tej branży gwarantujemy szybkie i skuteczne usunięcie problemu.

Outsourcing IT obejmuje

 • administrowanie siecią komputerową, administrowanie serwerami
 • konfiguracja serwerów pocztowych, zarządzanie kontami użytkowników
 • zapewnienie dostępu sieci wewnętrznej do zasobów Internetu w ramach istniejącego łącza
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci wewnętrznej
 • wykonywanie kopii zapasowych danych
 • sprawowanie opieki nad domenami
 • wspomaganie użytkowników w rozwiązywaniu problemów z użytkowaniem komputera
 • przeprowadzanie konsultacji w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej
 • reagowanie na wszelkie zgłoszenia informatyczne
 • wsparcie z wykorzystaniem oprogramowania do zdalnego pulpitu

Skup sprzętu komputerowego

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 roku (Dz.U.05.180.1495) wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zdawania zużytego sprzętu elektronicznego odpowiednim firmom – muszą go albo odsprzedać albo oddać do utylizacji.

Firma Ekotronika oferuje skup sprzętu komputerowego od podmiotów gospodarczych

Sprzęt dzielimy na dwie grupy:

 • sprzęt kompletny i sprawny odkupimy (wymogiem jest faktura VAT),
 • sprzęt niesprawny, przestarzały i trwale uszkodzony oddamy do utylizacji

 

Prosimy o przesłanie maila wraz z wykazem sprzętu na tej podstawie dokonamy bezpłatnej wyceny oraz ustalimy termin i sposób odbioru

Więcej informacji  biuro@ekotronika.pl, tel 89 307 01 31 , 690 99 06 99